Lid worden? Doen!

Wil je lid worden van de gezelligste handbalvereniging van de Achterhoek? Klik op de linkjes, print het inschrijfformulier en de privacyverklaring uit en vul ze in. Het formulier mag je inleveren bij onze secretaris (Nicole Wolters, Eibergseweg 21, 7141 CD Groenlo). De pasfoto ontvangen wij graag digitaal.  

Het e-mailadres is: secretariaat@hvgrol.nl.

Download inschrijfformulier:
klik hier

Download privacyverklaring: klik hier

Contributie

De bedragen van de kwartaalcontributie zijn op dit moment:

 • F jeugd € 33,-

  Leeftijd t/m 8 jaar

 • E jeugd € 38,50

  Leeftijd 9 en 10 jaar

 • D jeugd € 40,50

  Leeftijd 11 en 12 jaar

 • C jeugd € 44,-

  Leeftijd 13 en 14 jaar

 • B jeugd € 47,50

  Leeftijd 15 en 16 jaar

 • A jeugd € 49,50

  Leeftijd 17 en 18 jaar

 • Senioren € 66,-

  Leeftijd vanaf 19 jaar

 • Midweek € 38,50,-
 • Beachlid € 8,-
 • Steunend lid € 30,- per jaar

Voor het betalen van de contributie heeft de vereniging gekozen voor het systeem van automatische incasso van uw bank- of girorekening. Deze wijze van betalen is voor ons gemakkelijk te verwerken waardoor de administratie een stuk eenvoudiger is.

De contributie wordt aan het eind van de eerste maand van elk kalenderkwartaal geïncasseerd tot wederopzegging van het lidmaatschap, conform de statuten en/of het huishoudelijk reglement van HV Grol.
De (leeftijd-)indeling wordt elk jaar in juli bij de incasso van het derde kalenderkwartaal opnieuw vastgesteld, waarbij de leeftijd gebaseerd wordt op basis van de leeftijd per 31 december van het verenigingsjaar.

De hoogte van de contributiebetalingen kunnen in de ledenvergadering worden gewijzigd.

Afmelden?

Leden die spelen in competitieverband moeten zich schriftelijk dan wel per e-mail (secretariaat@hvgrol.nl) afmelden bij de secretaris vóór 1 mei van het verenigingsjaar.

Indien een dergelijk lid zich afmeldt in de periode gelegen tussen 31 december en 1 mei van het verenigingsjaar, geldt dat de betalingsverplichting stopt bij aanvang van het eerstvolgende kwartaal.  Indien een dergelijk lid zich afmeldt of een verzoek indient tot contributieverlaging, om wat voor reden dan ook, in de periode gelegen tussen 1 mei en 31 december van het verenigingsjaar, is het lid in ieder geval het volledige contributiebedrag verschuldigd over twee kwartalen, te weten tot en met 31 december van het verenigingsjaar.

Overige leden moeten zich schriftelijk dan wel per e-mail afmelden bij de secretaris.  De betalingsverplichting stopt bij aanvang van het eerstvolgende kwartaal.

Voor informatie met betrekking tot de contributie, na datum van schriftelijke afmelding, verwijzen wij naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.